Skriv en tekst her

Program for Varde Å Dag

Tryk på billede for at se programmet for den enkle destination

Hodde

I Hodde ligger en af Danmarks få tilbageværende Kongelig Privilegerede Landevejskroer – Hodde Kro, hvis historie kan dateres tilbage til 1783. Selve Hodde Sogn er det mindste i Herredet. Områdets jorde brydes af Varde Å, der som en kilde af liv løber mod Vadehavet.

Varde

Varde By er placeret i den nordligste del af Nationalpark Vadehavet som er en del af UNESCO Verdensarv. Varde By kunne i 2017 fejre 575 års jubilæum, og dens mangeårige historie som købstad skyldes i høj grad livet og handelsvejen fra Varde Å. Med byens placering ved Varde Å, er bymidte præget af et gammelt købstadsmiljø.

Janderup

Janderup Ladeplads havde status af toldsted fra 1680 til 1692. Pladsen har gunstige forhold på grund af åens bredde og den skiftevis lave og høje vandstand. Janderup har tidligere været et maritimt miljø. Det har været almindeligt, at man både arbejdede som skipper, bonde og handlende. Havnen fungerede som losse- og ladeplads helt op til starten af 1900-tallet, hvor den blev udkonkurreret af jernbanen.

Billum/ Ho Bugt

Ho Bugt udgør den nordligste del af Vadehavet, der er en del af UNESCO’s Verdensarv.  I den nordøstlige ende har Varde Å sit udløb gennem Tarp- og Billum Enge, nord for Marbæk Plantage.  Egnen var tidligt blandt de tættest beboede områder i Vestjylland, da bugten gav læ for både fragt- og fiskerbåde.