Program for Hodde

I Hodde ligger en af Danmarks få tilbageværende Kongelig Privilegerede Landevejskroer – Hodde Kro, hvis historie kan dateres tilbage til 1783. Selve Hodde Sogn er det mindste i Herredet. Områdets jorde brydes af Varde Å, der som en kilde af liv løber mod Vadehavet.

Hodde

Vejlevej 41, Hodde, 6862 Tistrup

Fiskeri

Deltager ikke i 2022, men det er stadig mulig  at fiske krebs på eget initiativ.

Hessel Bro

Hesseldalvej Hodde, 6862 Tistrup

Hodde By